Enklere Liv

For å lykkes med å vokse må man ha gode partnere. Etter en grundig vurdering av nettløsninger i Norge og internasjonalt valgte vi Trollweb og Magento. Vi er ikke fornøyd, vi er ekstremt fornøyd med prosjektgjennomføringen hos Trollweb og resultatet. Prosjektet ble gjennomført på tid, med høy kvalitet og til avtalt pris. Vi har nå en plattform og en partner som vil muliggjøre vår videre vekst i Norge og internasjonalt. Vi og jeg kan trygt anbefale Trollweb for ambisiøse norske nettbutikker, Sverre Steensen, Gründer og eier Enklere Liv.
Vår rolle: Totalleverandør.
Annet: Design, implementasjon, drift, utvikling og rådgivning.

Enklere Liv er en av landets raskest voksende butikkjeder innenfor sitt område, og har valgt Magento som sin ny plattform.

Enklere Liv hadde- og har- store ekspansjonsplaner, og trengte en langt mer fleksibel og skalerbar netthandel-løsning. Valget ble raskt Magento.

Løsningen ble integrert mot Microsoft Dynamics NAV på rekordtid (en liten uke) og kjører i dag som èn installasjon mot de fleste nordiske land.

Utvalgte funksjoner

 • Magento Enterprise Edition
 • Magento Cluster Hosting
 • 2-veis integrasjon mot Microsoft Dynamics NAV
 • Responsivt design tilpasset lesebrett og mobil
 • Multi-Site funksjonalitet for flere land
 • Super-enkel kjøpsprosess

Tilgjengelig på følgende språk (i samme Magento-installasjon)

Enklere Liv

För att framgångsrikt växa måste man ha en bra samarbetspartners. Efter en noggrann utvärdering av nätverkslösningar i Norge och internationellt, valde vi Trollweb och Magento. Vi är inte nöjda, vi är mycket nöjda med projektgenomförandet på Trollweb och resultat. Projektet avslutades i tid, med hög kvalitet och till överenskommet pris. Vi har nu en plattform och en partner som gör det möjligt för vår fortsatta tillväxt i Norge och internationellt. Vi och jag kan tryggt rekommendera Trollweb för ambitiösa norska nätbutiker, Sverre Steensen, grundare och ägare Enklare liv.
Vår rolle: Totalleverantör.
Annet: Design, implementering, drift, utveckling och rådgivning.

Enklere Liv är en av Norges snabbaste växande återförsäljare inom sitt område och har valt Magento som ny plattform.

Enklere Liv hade och har stora expansionsplaner, och behöver en mycket mer flexibel och skalbar e-handelslösning. Valet blev snabbt Magento.

Lösningen blev integrerad mot Microsoft Dynamics NAV på rekordtid (endast en vecka) och körs idag som en installation till de flesta nordiska länder.

Utvalda funktioner

 • Magento Enterprise Edition
 • Magento Cluster Hosting
 • 2-vägs integration mot Microsoft Dynamics NAV
 • Responsive design anpassade till ipad och mobil
 • Multi-Site funktionalitet för andra länder
 • Super-enkla köpprocesser

Tillgängliga på följande språk (i samma Magento-installation)