LUDO Store

Mitt namn är Tom Erik Kristiansen och jag är direktör för affärsutvecklingen och IT strategin på Ludo. Med en strategi för val av ledande programvara med lokala och internationella kompetenspartners, föll valet på Open Source programvaran Magento, när vi skulle välja plattform för flera nätbutiker i Ludo familjen. Lösningen hostas av Trollweb, de levererar också andra tjänster när vi har behov för det. Upprättandet och den färdiga anpassade lösningen levererades i tid, utan en massa fram och tillbaka, och enligt avtalat pris. Funktionerna som är tillgängliga i Magento passar oss väl, och när vi behöver något extra, är det "alltid" någon annan som har haft motsvarande utmaning tidigare.
Vår rolle: Design, implementering, drift, utveckling och rådgivning.

LUDO, med allas vår Idar Vollvik i spetsen, har valt Magento som ny plattform för alla sina nätsatsningar. LUDO har flera tusen produkter i sitt e-handels-sortiment, som säljer allt från värmepumpar till namnetiketter för mobiltelefoner.

Utvalda funktioner i webbutik

  • Magento Enterprise Edition
  • Premium Hosting
  • Mobilanpassad, responsiv design
  • NAV ERP integration

LUDO Store

Mitt navn er Tom Erik Kristiansen og jeg er direktør for forretningsutvikling og IT strategi i Ludo. Med en strategi om å velge ledende software, med lokale og internasjonale kompetanse partnere, falt valget påOpen Source programvaren Magento, når vi skulle velge platform for flere nettbutikker i Ludo familien.Løsningen hostes hos Trollweb, og de leverer også tjenester når vi har behov for det.Oppsett og ferdig tilpasset løsning ble levert på tiden, uten masse frem og tilbake - og til avtalt pris.Tilgjengelige funksjoner i Magento passer oss godt, og når vi trenger noe ekstra, er det "alltid" noen andre som har hatt tilsvarende utfordringtidligere.
Vår rolle: Design, implementasjon, drift, utvikling og rådgivning.

LUDO, med alles Idar Vollvik i spissen, har valgt Magento som ny plattform for alle sine nettsatsinger. LUDO har flere tusen produkter i sitt netthandel-sortiment, der det selges alt fra varmepumper til navnelapper til mobiltelefoner.

Utvalgte funksjoner i nettbutikken

  • Magento Enterprise Edition
  • Premium Hosting
  • Mobiltilpasset, responsivt design
  • NAV ERP integrasjon