Megaflis

Vi i MegaFlis besluttet ved utgangen av 2013 å gjennomføre et større prosjekt relatert til nettbutikken vår. Vårt ønske var en moderne, fleksibel og gjennomprøvd plattform som ville muliggjøre vår videre vekst. Deretter ønsket vi å re-designe og effektivisere alle prosesser relatert til driften av nettbutikken. Valget vårt falt raskt på Trollweb og Magento. Trollweb har vist seg å være en intelligent og sterk samarbeidspartner som har levert som avtalt. I tillegg til dette har Trollweb inntatt en rolle som sparringspartner og kommet med mange veloverveide innspill til oss. Hva mer kan man ønske av en leverandør? Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet, og sammen løse nye utfordringer i tiden som kommer. Frank Jonassen, IT-sjef i MegaFlis
Vår rolle: Totalleverandør
Annet: Drift, integrasjoner, design, frontend funksjonalitet, rådgivning, lager/logistikk.
Megaflis er en av landets største kjeder innen sitt segment (flis, bad, mm) med en rekke varehus samt netthandel. Trollweb har i tett og godt samarbeid med Megaflis levert en komplett Magento-basert netthandel-løsning, tett integrert mot bakenforliggende systemer som ERP og EDI, og der ordrebehandlingen skjer direkte i Magento. Løsningen er basert på Magento Enterprise Edition.

Megaflis

Vi på MegaFlis beslutade i slutet av 2013 att genomföra ett större projekt med anknytning till vår webbutik. Vår önskan var en modern, flexibel och beprövad plattform som skulle möjliggöra vår fortsatta tillväxt. Därefter ville vi omforma och effektivisera alla processer som rörde driften av webbutiken. Vårt val föll snabbt på Trollweb och Magento. Trollweb har visat sig vara en intelligent och stark partner som har levererat enligt överenskommelse. Utöver detta har Trollweb antagit en roll som sparringspartner och kommit med många bra förslag och information till oss. Vad mer kan man begära av en leverantör? Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, och att tillsammans lösa nya utmaningar i framtiden. Frank Jonassen, IT-chef på MegaFlis
Vår rolle: Totalleverantör
Annet: Drift, integrationer, design, frontend funktionalitet, rådgivning, lager/logistik.
Megaflis är en av Norges största kedjor i sin genre (kakel, badrum mm) med ett antal varuhus och webbutiker. Trollweb har med nära sammarbete av Megaflis levererat en komplett Magento-baserad e-handels lösning, tät integrerad mot underliggande system så som ERP och EDI, där orderbehandlingen sker direkt i Magento. Lösningen är baserad på Magento Enterprise Edition.