Nikita

Da Nikita Hair valgte Magento som plattform var gjennomføringsevne og forutsigbare rammer svært viktig i valg av partner. I tillegg trengte vi gode anbefalinger underveis. Trollweb har imponert oss på alle punkter. De gjennomfører med høy kvalitet, til avtalt tid og pris. Trollweb var helt avgjørende for et vellykket prosjekt og ansees som en meget sentral sparringspartner i fremtiden. Vi kan trygt anbefale Trollweb for alle som ønsker å forbedre eller bygge ny nettbutikk. - Inge O. Andresen, daglig leder, Raise Interactive AS
Vår rolle: Totalleverandør
Annet: Utvikling, prosjekt, implementering design, ERP-integrasjon, timebestilling, mm.
Url: nikita.no

Løsningen er bygget på Magento Enterprise, med full integrasjon mot blant annet Microsoft Dynamics NAV og ekstern lager/plukk-håndtering direkte inn mot Magento. Online timebestilling av frisørtimer er også bygget direkte inn i Magento, med Angular.JS som frontend rammeverk. I tillegg har løsningen fått svært gode tilbakemeldinger på hvordan SEO er håndtert og implementert rent teknisk av eksternt SEO-byrå.

Løsningen er en multi-site installasjon med en rekke nettsteder/butikker i samme oppsett.

Etter en omfattende prosess for valg av ny plattform for hele sin digitale satsing på nett valgte Nikita Trollweb som teknisk total-leverandør, sammen med Dekode på design.

Nikita

Då Nikita Hair valde Magento som plattform var bärande förmåga och tydliga rammar mycket viktigt i valet av partner. Dessutom behövde vi goda råd på vägen. Trollweb imponerade oss på alla punkter. De genomför med hög kvalitet, i tid och pris som avtalat. Trollweb var avgörande för ett lyckat projekt och anses vara ett mycket bekvämt sparringpartner i framtiden. Vi kan tryggt rekommendera Trollweb för alla som vill förbättra eller bygga ny webbutik. -Inge O. Andresen, daglig leder, Raise Interactive AS
Vår rolle: Totalleverantör
Annet: Utveckling, projekt, implementering av design, ERP-integration, timbeställning, mm.

Lösningen är byggd med Magento Enterprise, med full integration mot bland annat Microsoft Dynamics NAV och extern lager/plock-hantering direkt in i Magento. Online tidsbeställning av lediga frisörtider är också inbyggt direkt i Magento, med Angular.JS som frontend ram. Att tillägga har lösningen fått mycket bra feedback på hur SEO hanteras och genomförs tekniskt genom en extern SEO-byrå.

Lösningen är en multi-site installation med ett antal platser/butiker i samma setup.

Efter en omfattande urvalsprocess för en ny plattform för hela sin investering i digitala nät valde Nikita Trollweb som tekniskt komplett leverantör, tillsammans med Decode designen.