Nokia Qt

Vår rolle: Totalleverantör
Annet: Specialutveckling, rådgivning

Nokia har varit en trogen kund hos Trollweb sedan vi startade 2009.

Trollweb har levererat ett antal mycket omfattande och skräddarsydda portallösningar baserade på allt från Magento till Wordpress till Expression Engine.

Alla leveranser har utförts i nära samarbete med projektledare hos Nokia, externa designers samt interna utvecklare. De företag vi samarbetat med är Netlife forskning och Linpro.

Vår feedback från Nokia har varit mycket positiv och vi är väldigt glada över att ha fått arbeta med den främsta projektledaren i ett av världens största företag.

Utvalda funktioner

  • Magento Enterprise nätbutik
  • Fler Wordpress-baserade bloggar
  • ExpressionEngine Community-lösning för tiotusentals utvecklare
  • Rådgivning inom de flesta områden på weben

Nokia Qt

Vår rolle: Totalleveranse
Annet: Spesialutvikling, rådgivning

Nokia har vært trofast kunde av Trollweb helt siden oppstarten av Trollweb i 2009.

Trollweb har levert en rekke svært omfattende og tilpassede portalløsninger basert på alt fra Magento til Wordpress til ExpressionEngine.

All leveranse har blitt utført i veldig tett samarbeid med prosjektledere i Nokia, eksterne designere samt interne utviklere. Blant selskapene vi har samarbeidet med i leveransene er Netlife Research og Linpro.

Tilbakemeldingene fra Nokia har vært veldig positive - og vi er ekstremt glade for å ha fått jobbet med den beste prosjektlederen i et av verdens største selskaper.

Utvalgte funksjoner

  • Magento Enterprise nettbutikk
  • Flere Wordpress-baserte blogger
  • ExpressionEngine Community-løsning for flere titalls tusen utviklere
  • Rådgivning innenfor de fleste områder på web